Społeczeństwo funkcjonuje znacznie inaczej niż przed nadejściem rewolucji cyfrowej. Nowe narzędzia, począwszy od mediów społecznościowych po zarządzanie transakcjami cyfrowymi, zmieniły sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje i prowadzą działalność gospodarczą. Epoka cyfrowa wpływa również znacząco na sposób, w jaki się uczymy. W rzeczywistości, klasa stała się jednym z najszybciej rozwijających się rynków dla nowych technologii.

Technologia edukacyjna (Ed Tech) obejmuje wiele popularnych rozwiązań cyfrowych, takich jak Internet przedmiotów (IoT) i wirtualna rzeczywistość (VR), ale ma unikalne zastosowania wyłącznie do zadania nauczania. Sektor edukacyjny stanowi zatem istotną szansę dla przedsiębiorców z branży technologicznej poszukujących obiecującego rynku.

W związku z tym, że liderzy biznesu planują przyszłość, powinni wziąć pod uwagę następujące trendy Ed Tech:

1. Większy dostęp do materiałów STEM

W związku z tym, że technologia staje się coraz ważniejsza we wszystkich aspektach współczesnego życia, szkoły położyły większy nacisk na przedmioty ścisłe, techniczne, inżynierskie i matematyczne (STEM). Aby skorzystać z tej zmiany, firmy mogą opracować angażujące programy nauczania z zakresu robotyki, kodowania i programowania.

2. Prywatność dla studentów

Bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona prywatności w środowisku cyfrowym należą do najważniejszych problemów wszystkich konsumentów, w tym także tych z sektora edukacji. W związku z tym istnieje duży rynek poprawy skuteczności istniejących produktów i tworzenia nowych, które pomogą w zarządzaniu danymi uczniów i ochronie prywatności tych młodych osób.

3. „Flipped learning”

Nowe podejście do edukacji nazywa się „flipped learning” i jak sama nazwa wskazuje, polega na odwróceniu tradycyjnych metod nauczania do góry nogami. W odwróconej klasie uczniowie korzystają z nowych technologii, aby wchłaniać treści w domu za pomocą wideo i innych treści cyfrowych, a następnie kończą pracę domową w szkole w małych grupach pod nadzorem nauczyciela.

4. Edukacja wirtualna

Ściśle związana z koncepcją odwróconej nauki jest idea edukacji zdalnej lub wirtualnej, która odbywa się poza budynkiem szkoły fizycznej. Dzięki tej metodzie uczniowie kończą kursy w domu, korzystając z treści online, w tym filmów instruktorów przed rzeczywistą klasą. Inną zaletą edukacji wirtualnej jest to, że nauczyciele mogą korzystać z wideokonferencji i technologii mediów społecznościowych, a także różnych ekspertów tematycznych do przekazywania informacji i sprawdzania zrozumienia.

5. Kursy alfabetyzacji cyfrowej i medialnej

Ponieważ uczniowie spędzają coraz więcej czasu w sieci, rośnie zapotrzebowanie na program nauczania, który uczy systemów cyfrowych, aby pomóc uczniom w wykorzystaniu narzędzi technologicznych, którymi dysponują. Obejmuje to opracowanie wytycznych dotyczących interakcji z innymi osobami (nie tylko w celach społecznych i rozrywkowych) oraz przetwarzania informacji, które napotykają w sieci.

6. Nowe narzędzie użytkowe dla technologii zużywających się

Nośna technologia może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa dzieci. Urządzenia te nie tylko mogą śledzić lokalizacje uczniów w szkole, ale także mogą monitorować miejsce pobytu osób odwiedzających kampus. Przedmioty te mogą nawet ułatwić bezpapierowe transakcje w stołówce, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów, a także, co całkiem możliwe, nękanie i kradzieże.

7. Programy nauczania oparte na grach

Szkoły częściej przyjmują programy nauczania oparte na grach jako sposób na kreatywne angażowanie uczniów w swoje lekcje. Wiele dzieci docenia koncepcję gry wideo jako wyzwanie i nagrodę, a te platformy cyfrowe mogą zawierać w sobie bogactwo umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności społecznych.

8. Ulepszone połączenia rodzic-nauczyciel

W miarę jak szkoły będą włączać Ed Tech do klasy, komunikacja między nauczycielami i rodzicami będzie się rozwijać. Nauczyciele będą korzystać z programów, które śledzą zadania i raportują postępy uczniów wszystkim zaangażowanym stronom. W związku z tym, firmy będą robić dobrze, aby zapewnić nowe i lepsze kanały komunikacji.

9. Lepsze otwarte zasoby dla edukatorów

Dla nauczycieli, którzy chcą włączyć treści cyfrowe do swoich lekcji, istnieje szeroki wachlarz zasobów edukacyjnych.Wiele z nich jest jednak niskiej jakości. Dlatego też twórcy technologii mogą czerpać korzyści z opracowania inteligentnych, dopracowanych i dobrze zbadanych materiałów cyfrowych.

10. AI i VR

Sztuczna inteligencja (AI) zyskała ostatnio na rynku dużą siłę przyciągania. Firmy technologiczne mogą wykorzystywać tę technologię do zapewnienia placówkom edukacyjnym wirtualnych mentorów i asystentów dydaktycznych, a także ulepszonych zautomatyzowanych systemów oceniania.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR) to popularna technologia gier, którą przedsiębiorcy mogą wykorzystać do usprawnienia procesu uczenia się studentów. W niektórych szkołach studenci już biorą âvirtualâ wycieczki terenowe z zestawem słuchawkowym VR. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości AI i VR będą rozwijać się w branży wartej wiele miliardów dolarów.

11. Podręczniki bez papieru

Dzielnice szkolne muszą dziś zdecydować, czy drukowanie podręczników lub tabletów dla każdego ucznia jest droższe. Z czasem ten ostatni okazuje się zazwyczaj lepszą inwestycją finansową, ponieważ szkoły mogą łatwo załadować nowe i lepsze materiały klasowe na te same urządzenia, ale muszą wydać tysiące, aby zastąpić przestarzałe, tradycyjne podręczniki.

12. Analiza dużych danych

Tak jak duże dane pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć ich bazę konsumentów, tak samo mogą one pomóc nauczycielom dowiedzieć się więcej o ich uczniach. Nauka wspomagana technologią może dostarczyć cennych informacji o tym, w jaki sposób dzieci się uczą i w jakich konkretnych obszarach zmagają się z problemami. Na przykład, uczeń może w pełni zrozumieć materiał, ale może być zdezorientowany formatem testu.

13. Media społecznościowe

Edukatorzy od niedawna wykorzystują media społecznościowe do organizowania projektów grupowych. Co więcej, rozmowy online i hashagi związane z pracą domową mogą pomóc uczniom w budowaniu ich własnej społeczności. Może to również zachęcić do nowych sposobów uczenia się…