Wszyscy doświadczamy świata w wyjątkowy sposób, a z tym przychodzą różnice w sposobie, w jaki uczymy się najlepiej. Zrozumienie różnic w tego typu stylach uczenia się może mieć ogromny wpływ na sposób, w jaki nauczyciele radzą sobie z uczniami, tworzą projekty grupowe i wspierają indywidualne uczenie się. Bez zrozumienia różnic w stylach uczenia się nauczyciele mogą doprowadzić do tego, że garstka uczniów pozostanie w tyle za swoimi kolegami z klasy – częściowo dlatego, że ich unikalny styl uczenia się nie został aktywowany.

„Skupienie się na stylach uczenia się i ich roli w klasie wynikało z badań Howarda Gardnera nad inteligencją wielokrotną”, mówi Edward Steinhauser, pedagog w Long Beach Unified School District. „Twierdził, i zgadzam się z tym, że jednostki radzą sobie w różnych rzeczach, a definiowanie inteligencji jako zwykłej umiejętności czytania, pisania i matematyki polega na niedokładnym zrozumieniu mocnych stron ucznia.

Jak więc uczyć klasę, rozumiejąc jednocześnie różne potrzeby edukacyjne uczniów? Zebraliśmy informacje na temat czterech rodzajów stylów uczenia się i tego, jak nauczyciele mogą praktycznie zastosować te informacje w swoich klasach.

4 Rodzaje stylów uczenia się

Nauka stylów i preferencji przybiera różne formy – i nie wszyscy ludzie mieszczą się w jednej kategorii, ponieważ stylów jest wiele idących na siebie. W związku z tym, większość uczniów zgadza się z następującymi stylami:

Osoby uczące się wizualnie

Jak rozpoznać wizualnych uczniów w klasie: Ktoś, kto preferuje uczenie się wizualne, ma częściowe podejście do widzenia i obserwowania rzeczy, w tym obrazów, wykresów, napisanych wskazówek i wielu innych. Jest to również określane mianem „przestrzennego” stylu uczenia się. Uczniowie, którzy uczą się przez wzrok lepiej rozumieją informacje, gdy są one prezentowane w sposób wizualny. To są Twoi uczniowie bazgrołowi, Twoi twórcy list i Twoi uczniowie, którzy robią notatki.

Jak zaspokoić potrzeby uczniów wizualnych: Biała tablica jest twoim najlepszym przyjacielem, gdy uczysz wizualnych uczniów! Nauczyciele powinni stwarzać możliwości rysowania obrazów i schematów na tablicy lub prosić uczniów o bazowanie na przykładach bazujących na temacie, którego się uczą. Nauczyciele obsługujący osoby uczące się wizualnie powinni regularnie sporządzać materiały informacyjne i korzystać z prezentacji. Osoby uczące się od strony wizualnej mogą również potrzebować więcej czasu na przetworzenie materiału, ponieważ obserwują przed nimi wizualne wskazówki. Więc upewnij się, że dasz uczniom trochę czasu i przestrzeni do pracy nad informacjami.

Osoby uczące się słuchowo

Jak rozpoznać osoby uczące się słuchowo w swojej klasie: Osoby uczące się słuchowo mają tendencję do lepszego uczenia się, gdy temat jest wzmacniany przez dźwięk. Studenci ci woleliby raczej słuchać wykładu niż czytać pisemne notatki i często używają własnych głosów, aby wzmocnić nowe koncepcje i pomysły. Są to uczniowie, którzy lubią czytać sobie na głos, nie boją się wypowiadać na zajęciach i są świetni w słownym wyjaśnianiu spraw. Dodatkowo, mogą one być wolniejsze w czytaniu i mogą powtarzać rzeczy, o których mówi im nauczyciel.

Jak zaspokoić słuchaczy: Ponieważ studenci ci mogą czasem mieć trudności z utrzymaniem ciszy przez dłuższy czas, zaangażuj w wykład swoich słuchaczy, prosząc ich, aby powtórzyli ci nowe koncepcje. Zadawaj pytania i pozwól im odpowiedzieć. Wywołaj dyskusje grupowe, aby procesory dźwięku i głosu mogły prawidłowo przyswoić i zrozumieć informacje, które są im przedstawiane. Oglądanie filmów wideo i korzystanie z muzyki lub kaset audio to również pomocne sposoby angażowania osób uczących się słuchowo.

Kinestetyczni uczący się

Jak rozpoznać kinestetycznych uczniów w klasie: Uczniowie kinestetyczni lub uczący się „dotykowi” uczą się poprzez doświadczanie lub robienie rzeczy. Lubią dobrze radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach, rozgrywając wydarzenia lub używając rąk do dotykania i obsługi w celu zrozumienia pojęć. Są to studenci, którzy mogą mieć problemy z siedzeniem w miejscu, mogą być dobrzy w sporcie lub lub lubią tańczyć, muszą robić sobie przerwy w nauce i mogą nie mieć dobrego pisma odręcznego.

Jak zaspokoić uczących się kinestetycznie: Najlepszym sposobem, w jaki nauczyciele mogą pomóc tym uczniom w nauce, jest przeniesienie ich w inne miejsce. Nauczyciele powinni poinstruować uczniów, aby odgrywali pewną scenę z lekcji historii, której uczą. Dodatkowo powinni oni zachęcić tych uczniów, włączając ruch do lekcji: stymulację do zapamiętywania, gry edukacyjne polegające na poruszaniu się po sali lekcyjnej lub pisanie przez uczniów na tablicy w ramach ćwiczenia.

Kiedy uczniowie ci będą w stanie fizycznie wyczuć to, czego się uczą, abstrakcyjne pomysły i trudne koncepcje będą łatwiejsze do zrozumienia.

Czytelnicy/pisarze uczący się czytać/pisać

Jak rozpoznać ucznia czytającego/piszącego w klasie: Zgodnie z teorią VARK Modalities opracowaną przez Fleminga i Millsa w 1992 r. uczniowie czytający/piszący wolą uczyć się poprzez słowa pisane. Podczas gdy istnieje pewne nakładanie się z wizualnego uczenia się, te rodzaje uczniów są przyciągane do wyrażenia poprzez pisanie, czytanie artykułów w Internecie, pisanie w pamiętnikach, szukanie słów w słowniku i wyszukiwanie w Internecie prawie wszystkiego.

Jak zaspokoić potrzeby osób uczących się czytać/pisać: Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy styl uczenia się, ponieważ większość systemu edukacyjnego oferuje wiele możliwości pisania esejów, prowadzenia badań online i czytania książek. Daj tym uczniom mnóstwo czasu na przyswojenie informacji poprzez słowo pisane i daj im możliwość wypowiadania ich słów również na papierze.

Strategie uczenia się przez całe życie

Zrozumienie różnych stylów uczenia się nie kończy się w klasie. Wyposażając uczniów w narzędzia we wczesnych latach życia, nauczyciele wyposażają ich w narzędzia na przyszłość. Wskazanie, w jaki sposób dziecko uczy się najlepiej, może mieć ogromny wpływ na jego zdolność łączenia się z nauczanymi przez Ciebie tematami, a także na to, jak uczestniczy w zajęciach z resztą klasy. „Naprawdę jestem zdumiony, kiedy widzę, że zmniejszenie niepokoju dziecka związanego z sytuacjami szkolnymi może znacząco poprawić wyniki”, mówi dr Lisa Long, licencjonowany psycholog kliniczny.

Teraz, gdy masz trochę taktyki w tylnej kieszeni, aby dostosować się do różnych stylów uczenia się, możesz chcieć dowiedzieć się więcej na temat strategii zarządzania klasą.