Na początku tego artykułu wspomnę, że ludzie często wpadają w pułapkę zaniedbywania swojego sprawozdania, aby skupić się na pracy praktycznej, co skutkuje katastrofalną utratą punktów. Podobnie wielu ludzi koncentruje się na nierealnych wielkich planach dotyczących czegoś, co budują i w końcu nie pozostawia prawie żadnego czasu na rygorystyczne testowanie jego działania. W projekcie inżynieryjnym nie wystarczy wdrożyć – trzeba również dokładnie przetestować.

Przez testowanie rozumiem potrzebę zmierzenia kilku twardych i szybkich liczb, które zawierają przydatne informacje o wydajności tego, co zbudowałeś. Jeśli wyniki testów zawierają tabele pomiarów i wykresy, to tym lepiej. Jak już wspomniałem powyżej w odniesieniu do matematyki w raporcie, jeśli w raporcie nie ma tabel lub wykresów „wyników” w dowolnym miejscu, to dźwięk dzwonów alarmowych w umysłach większości egzaminatorów.

Przy prezentowaniu wyników bardzo ważne jest, abyś podał szczegółowe informacje na temat okoliczności, w jakich zostały one uzyskane.

Każdy wykres powinien mieć jasny, zrozumiały tytuł.
Osie każdego wykresu powinny być wyraźnie oznakowane, łącznie z jednostkami.

Każdy wykres powinien być czytelny. Jeśli drukujesz w kolorze czarno-białym, pamiętaj o tym wybierając schemat kolorów wykresów.