W tym miejscu słowo literatura odnosi się do wszystkich istniejących publikacji na temat Twojego projektu (lub tematów pokrewnych). Miejmy nadzieję, że na początku projektu poświęciłeś dużo czasu na badania, aby dowiedzieć się, co już zostało zrobione w obszarze projektu, tak abyś miał pewność, że nie wymyślałeś na nowo koła. Rozdział dotyczący przeglądu literatury służy dwóm głównym celom:

Pozornym celem przeglądu literatury jest dostarczenie czytelnikowi aktualnych informacji na temat kontekstu, które będą musieli znać, aby docenić znaczenie oryginalnej pracy opisanej w dalszej części raportu.

Drugim, często niewypowiedzianym celem przeglądu literatury jest ustalenie referencji autora w umyśle czytelnika (zwłaszcza jeśli czytelnik jest egzaminatorem projektu). Pokazując, że przeprowadził wystarczające badania w tej dziedzinie, autor upewnia czytelnika, że jest on w stanie dokonać rozsądnych wyborów co do kierunku projektu. Jeśli przegląd literatury będzie niewystarczający, czytelnik będzie się zastanawiał, czy praca autora po prostu przeszła przez stary grunt, odkrywając na nowo koło. Czytelnik może nie być pewny, z jakim punktem odniesienia można zmierzyć oryginalne dzieło autora.

W projekcie przegląd literatury powinien mieć długość co najmniej kilku stron. Powinien on zawierać wiele odniesień do renomowanych publikacji. Liczba odniesień na stronę będzie prawdopodobnie znacznie wyższa w rozdziale 2 niż w jakiejkolwiek innej części dokumentu.

W szczególności rozdział ten powinien opisywać (i odnosić się do) istniejące prace, które są jak najbliżej tego, co podjąłeś w swoim projekcie, tak aby czytelnik mógł zobaczyć, gdzie Twoje oryginalne prace wpisują się w krajobraz istniejącej wiedzy w tej dziedzinie. Na przykład, jeśli projektujesz system zasilany energią słoneczną dla krajów rozwijających się, musisz znaleźć i opisać kilka istniejących urządzeń, które są jak najbliżej tego, co robisz, aby czytelnik mógł zobaczyć, co nowego i innego w twoim projekcie (np. tańsze, bardziej wydajne, bezpieczniejsze itp.).

Podczas przeglądania pracy innych osób, użyteczne może być odtwarzanie obrazów z innych źródeł. Pomijając na chwilę potencjalne problemy związane z prawami autorskimi, bardzo ważne jest, aby wszelkie obrazy stworzone przez kogoś innego były odpowiednio uznane za takie. Dobrym sposobem, aby to zrobić, jest uznanie oryginalnego autora lub dokumentu źródłowego w podpisie, który dołączasz do obrazu.

Rozdział poświęcony przeglądowi literatury powinien koncentrować się wyłącznie na przeglądzie istniejącej wiedzy w tej dziedzinie i pracy wykonywanej przez innych ludzi. Oczywiście dobrze jest wspomnieć o aspektach własnego projektu w formie objaśnień podczas przeglądu danego tematu. Jednak musi istnieć wyraźna linia podziału między końcem rozdziału 2 a początkiem rozdziału 3, która oddziela Twój opis pracy innych osób od opisu pracy, którą sam wykonałeś. W ten sposób czytelnik (a przede wszystkim egzaminator projektu) nie będzie miał wątpliwości co do tego, jaką pracę wykonałeś sam.