Technologia wpłynęła dziś na prawie każdy aspekt życia, a edukacja nie jest tu wyjątkiem. A może jest? Pod pewnymi względami edukacja wydaje się być taka sama jak przez wiele lat. XIV-wieczna ilustracja Laurentiusa de Voltolina przedstawia wykład uniwersytecki w średniowiecznych Włoszech. Scena ta jest łatwo rozpoznawalna ze względu na jej podobieństwa do współczesności. Nauczyciel wykłada z podium z przodu sali, podczas gdy studenci siedzą w rzędach i słuchają. Niektórzy studenci mają przed sobą otwarte książki i wydają się podążać za nimi. Kilku z nich wygląda na znudzonych. Niektórzy rozmawiają z sąsiadami. Jeden wydaje się spać. Sale lekcyjne nie wyglądają dziś inaczej, choć może się zdarzyć, że studenci będą patrzeć na swoje laptopy, tablety lub smartfony zamiast na książki (choć prawdopodobnie są one otwarte na Facebooku). Cynik powiedziałby, że technologia nie zrobiła nic, aby zmienić edukację.

Jednakże, pod wieloma względami, technologia głęboko zmieniła edukację. Po pierwsze, technologia znacznie zwiększyła dostęp do edukacji. W średniowieczu książki były rzadkością i tylko nieliczne elity miały dostęp do możliwości edukacyjnych. Jednostki musiały podróżować do centrów edukacyjnych, aby zdobyć wykształcenie. Dziś ogromne ilości informacji (książki, audio, obrazy, filmy) są dostępne na wyciągnięcie ręki przez Internet, a możliwości formalnej nauki są dostępne online na całym świecie poprzez Khan Academy, MOOCs, podcasty, tradycyjne programy studiów online i inne. Dostęp do możliwości uczenia się jest dziś bezprecedensowy dzięki technologii.

Możliwości w zakresie komunikacji i współpracy zostały również rozszerzone o technologię. Tradycyjnie, klasy były stosunkowo odizolowane, a współpraca ograniczała się do innych uczniów w tej samej klasie lub budynku. Dziś technologia umożliwia formy komunikacji i współpracy, o których nie śniło się w przeszłości. Uczniowie na przykład w klasie na wsi w Stanach Zjednoczonych mogą dowiedzieć się o Arktyce, śledząc wyprawę zespołu naukowców z tego regionu, czytając wpisy na blogu naukowca, oglądając zdjęcia, wysyłając do niego e-maile z pytaniami, a nawet rozmawiając z naukowcami na żywo podczas wideokonferencji. Uczniowie mogą dzielić się tym, czego się uczą, z uczniami w innych klasach w innych stanach, którzy śledzą tę samą wyprawę. Studenci mogą współpracować przy projektach grupowych przy użyciu narzędzi opartych na technologii, takich jak wiki i dokumenty Google. Ściany klas nie stanowią już bariery, ponieważ technologia pozwala na nowe sposoby uczenia się, komunikowania i wspólnej pracy.

Technologia zaczęła również zmieniać rolę nauczycieli i uczniów. W tradycyjnej klasie, takiej jak ta przedstawiona na ilustracji de Voltolina, nauczyciel jest podstawowym źródłem informacji, a uczniowie odbierają ją biernie. Ten model nauczyciela jako „mędrca na scenie” jest w edukacji od długiego czasu i do dziś jest w dużym stopniu potwierdzony. Jednak ze względu na dostęp do informacji i możliwości edukacyjne, jakie daje technologia, w wielu klasach widzimy dziś, że rola nauczyciela przesuwa się w kierunku „przewodnika na boku”, ponieważ uczniowie biorą na siebie większą odpowiedzialność za własną naukę, wykorzystując technologię do zbierania odpowiednich informacji. Szkoły i uniwersytety w całym kraju zaczynają na nowo projektować przestrzeń do nauki, aby umożliwić ten nowy model edukacji, sprzyjać większej interakcji i pracy w małych grupach oraz wykorzystywać technologię jako czynnik wspomagający.

Technologia jest potężnym narzędziem, które może wspierać i przekształcać edukację na wiele sposobów, od ułatwiania nauczycielom tworzenia materiałów dydaktycznych po umożliwianie ludziom nowych sposobów uczenia się i wspólnej pracy. Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi Internetu i wszechobecności inteligentnych urządzeń, które mogą się z nim łączyć, rozpoczyna się nowa era edukacji w każdym miejscu i czasie. Od projektantów materiałów instruktażowych i technologii edukacyjnych zależeć będzie maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje technologia, do zmiany edukacji tak, aby efektywna i skuteczna edukacja była dostępna dla wszystkich wszędzie.

Możesz pomóc w kształtowaniu wpływu technologii w edukacji dzięki internetowemu Magisterium Edukacji w zakresie projektowania i technologii nauczania z Purdue University Online.Ten akredytowany program oferuje studia w zakresie nowych, ekscytujących technologii, które kształtują edukację i dają studentom możliwość uczestniczenia w przyszłości innowacji.

Dowiedz się więcej o internetowym MSEd in Learning Design and Technology na Uniwersytecie Purdue już dziś i pomóż na nowo zdefiniować sposób, w jaki ludzie uczą się. Zadzwoń (877) 497-5851, aby porozmawiać z doradcą ds. rekrutacji lub kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.