Rodzaje prac badawczych

Istnieje wiele różnych rodzajów prac badawczych. Ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj pracy badawczej jest wymagany do wykonania zadania, ponieważ każdy rodzaj pracy badawczej wymaga innego przygotowania. Poniżej znajduje się lista najczęstszych typów prac badawczych:

Analityczny dokument badawczy

W pracy analitycznej zadajesz pytanie, a następnie zbierasz odpowiednie dane od innych badaczy, aby przeanalizować ich różne punkty widzenia. Skupiasz się na ustaleniach i wnioskach innych badaczy, a następnie wyciągasz osobiste wnioski na ten temat. Ważne jest, aby pozostać neutralnym i nie pokazywać swojej negatywnej lub pozytywnej pozycji w tej sprawie.

Perswazyjna praca badawcza

Argumentatywny artykuł przedstawia dwie strony kontrowersyjnej kwestii w jednym artykule. Ma to na celu uzyskanie czytelnika z boku twojego punktu widzenia. Należy uwzględnić i przytoczyć ustalenia i argumenty różnych badaczy po obu stronach problemu, ale następnie opowiedzieć się za jedną stroną nad drugą i spróbować przekonać czytelnika swojej strony. Twoje argumenty nie powinny być jednak zbyt emocjonalne, nadal muszą być poparte logicznymi faktami i danymi statystycznymi.

Praca dot. definicji

W artykule tym opisano jedynie fakty lub obiektywne argumenty, nie wykorzystując żadnych osobistych emocji ani opinii autora. Jego jedynym celem jest dostarczanie informacji. Należy uwzględnić fakty z różnych źródeł, ale pozostawić te fakty bez analizy.

Prace porównawcze i kontrastowe

Prace porównawcze i kontrastowe są wykorzystywane do analizy różnicy między dwoma punktami widzenia, autorami, tematami lub historiami. Upewnij się, że opiszesz wystarczająco obie strony papieru, a następnie przejdź do porównania i skontrastowania zarówno pracy dyplomowej, jak i wspierającej.

Praca przyczynowo-skutkowa

Dokumenty dotyczące przyczyn i skutków są zazwyczaj pierwszymi rodzajami dokumentów badawczych, z którymi stykają się uczniowie szkół średnich i studentów. Śledzą one prawdopodobne lub oczekiwane wyniki konkretnych działań i odpowiadają na główne pytania „Dlaczego?” i „Co?”, które odzwierciedlają skutki i przyczyny. W dziedzinie biznesu i edukacji, dokumenty dotyczące przyczyn i skutków pomogą prześledzić szereg wyników, które mogą wynikać z konkretnych działań lub sytuacji.

Praca interpretacyjna

Praca interpretacyjna wymaga wykorzystania wiedzy zdobytej w konkretnym studium przypadku, na przykład sytuacji prawnej w studiach prawniczych. Musisz napisać pracę w oparciu o ustalone ramy teoretyczne i wykorzystać ważne dane pomocnicze do poparcia swojego oświadczenia i wniosków.

Eksperymentalna praca badawcza

Ten typ pracy badawczej opisuje szczegółowo konkretny eksperyment. Jest to powszechne w dziedzinach takich jak biologia, chemia czy fizyka. Eksperymenty mają na celu wyjaśnienie określonego wyniku lub zjawiska za pomocą określonych działań. Musisz opisać swój eksperyment z danymi pomocniczymi, a następnie przeanalizować go w wystarczającym stopniu.

Praca dotycząca badań ankietowych

Niniejszy artykuł badawczy wymaga przeprowadzenia badania, które obejmuje zadawanie pytań respondentom. Następnie prowadzący badanie zbiera wszystkie informacje z badania i analizuje je w celu zaprezentowania ich w pracy badawczej.

Szukasz pomocy w pisaniu pracy? Nie wiesz jak zacząć? Wejdź na stronę: Pisanie prac