Istnieje wiele korzyści płynących z życia na terenie kampusu, w tym wygoda, możliwość rozwijania życiowych przyjaźni i życia w środowisku, które sprzyja rozwojowi edukacyjnemu i osobistemu uczniów.

Mieszkając w środowisku promującym bezpieczeństwo, studenci korzystają również z możliwości poznania innych kultur i stylów życia, nawiązywania przyjaźni na całe życie i tworzenia trwałych wspomnień. Koncepcje szacunku dla samego siebie i szacunku dla innych, tolerancji i celebrowania różnorodności, etycznego zachowania i rozwoju osobistego są promowane poprzez interwencje pracowników, programy edukacyjne i społeczne prowadzone przez społeczność lokalną oraz oczekiwanie, że mieszkańcy pociągną się wzajemnie do odpowiedzialności.

Wygoda mieszkania na terenie kampusu zapewnia studentom łatwy dostęp do licznych zasobów kampusu, takich jak wydziały i doradcy akademiccy, biblioteka, pracownie komputerowe, sale restauracyjne i inne kampusowe jadalnie, ośrodek zdrowia, obiekty rekreacyjne i organizacje studenckie. Dodatkowo studenci mają możliwość interakcji z wydziałami uniwersyteckimi poza salą lekcyjną, uczestnicząc w różnych programach dla całego kampusu i rezydencji.

Korzyści płynące z życia w kampusie można również zmierzyć ilościowo. Studenci mieszkający w domach studenckich vs. dojeżdżający do kampusu lepiej radzą sobie akademicko i są bardziej skłonni do pozostania na liście studentów.

Pomocni rezydenci

Podstawowym zadaniem rezydentów jest dostarczanie mieszkańcom akademików cennych informacji, tworzenie pozytywnej społeczności poprzez programowanie edukacyjne, promowanie bezpieczeństwa i ochrony oraz wysokiej jakości środowiska życia, a także służenie jako źródło informacji w przypadku, gdy student ma pytania lub wątpliwości.

Sołówki

Akademiki często zapewniają studentom możliwość spożywania posiłków w kilku obiektach gastronomicznych w całym kampusie.

Dostęp do Internetu

Akademik zapewnia każdemu mieszkającemu studentowi możliwość korzystania z sieci internet.

To tylko kilka przykładów korzyści płynących z mieszkania w akademiku, jest ich i wiele więcej, ale może o tym napisze następnym razem. Czas ruszać na zajęcia 🙂