Studenci mogą wybrać państwową szóstą klasę szkoły wyższej lub szkołę dalszego kształcenia. Oba oferują kursy GCSE i A-level dla studentów od 16 roku życia. Uczelnie dokształcające oferują również kursy przygotowawcze i dyplomowe. Wszystkie uczelnie mogą przygotować studentów do wejścia na uniwersytet w Wielkiej Brytanii lub dowolny uniwersytet na świecie. Bright World współpracuje z wieloma państwowymi szkołami wyższymi w Wielkiej Brytanii, które oferują wiele kursów zawodowych i akademickich. Kursy te mogą umożliwić studentom kontynuowanie wybranej kariery zawodowej lub zdobycie miejsca na wybranej przez nich uczelni.

Sektor prywatny

Bright World współpracuje również z wieloma szkołami i uczelniami w Wielkiej Brytanii, które są instytucjami finansowanymi prywatnie. Prywatne kolegia są droższe niż państwowe kolegia dla studentów zagranicznych, mają mniejsze rozmiary klas i mają mniejszą liczbę uczniów – niektórzy z zaledwie 150 uczniami w jednej szkole. Brytyjskie szkoły z internatem są przeznaczone dla uczniów w wieku od 7 do 18 lat i są zgodne z tradycyjnym systemem edukacji. Uczelnie samouczelniane rozpoczynają się w wieku 15 lat i mają bardziej elastyczną ofertę programową, koncentrując się na szybkim dostępie do brytyjskiego uniwersytetu.

Edukacja w Wielkiej Brytanii

Szkoła średnia – w wieku 11-13 lat (klasy szkolne 7-9 lat) W wieku 11-14 lat uczniowie brytyjskich szkół państwowych i prywatnych uczą się szerokiego zakresu 10-15 przedmiotów, które zazwyczaj są zgodne z wytycznymi Narodowego Programu nauczania. W tym czasie nie przeprowadza się publicznych egzaminów.

Ukończenie szkoły średniej (GCSE) – Wiek 14-15 lat (lata szkolne 10-11)

Tradycyjnie, w wieku 14 lat uczniowie rozpoczynają program, który trwa 2 lata i w tym czasie uczą się 5-10 wybranych przedmiotów. Intensywne, roczne kursy są dostępne dla studentów powyżej 15 roku życia z odpowiednim poziomem akademickim z własnego kraju. Badanych jest mniej przedmiotów (maksymalnie 6). Po tym dwuletnim okresie uczniowie zdają egzaminy państwowe GCSE (General Certificate of Secondary Education). Studenci ci kwalifikują się do kontynuowania nauki na poziomie A lub w ramach programów Fundacji na rzecz przygotowania do studiów wyższych.

Przygotowanie do studiów wyższych (poziomy A) – Wiek 16-17 lat (lata szkolne 12-13)

Po ukończeniu 16 roku życia student może rozpocząć dwuletni program, który prowadzi do egzaminu na poziomie A (zaawansowanym). Studenci specjalizują się w 3 lub 4 przedmiotach, które są zazwyczaj związane z przedmiotem studiów, który chcą studiować na uniwersytecie. Poziomy A są egzaminami państwowymi i są uznawane przez wszystkie uniwersytety brytyjskie i instytucje na całym świecie. Od 17 roku życia studenci zagraniczni mogą zdecydować się na roczny program fundacji. Kursy te prowadzą do egzaminów prywatnych, które są alternatywą dla poziomów A. Kursy fundacji w szkołach wyższych są uznawane przez uczelnie, z którymi współpracują. Niektóre uniwersytety oferują również kursy przygotowawcze, które prowadzą na własne studia. W państwowych szkołach wyższych oferuje się również szereg jedno- i dwuletnich studiów zawodowych. Dają one studentom uznane kwalifikacje i mogą również prowadzić na studia.

Studia licencjackie (studia licencjackie) – wiek 18 lat

Brytyjski dyplom licencjata trwa zwykle trzy lata i większość z nich jest przyznawana na poziomie honorowym. Przykłady pierwszych stopni to: BA (Bachelor of Arts), BEng (Bachelor of Engineering) i BSc (Bachelor of Science). Państwowe kolegia oferują około 2-letnie dyplomy zawodowe, które przyznają zwolnienie z pierwszego, a czasem drugiego roku studiów. Niektóre prywatne kolegia samouczelniane oferują roczny program dyplomowy, który odpowiada pierwszemu rocznikowi uniwersyteckiemu. Studenci uzyskujący dyplomy roczne otrzymują drugi rok studiów na niektórych uczelniach.

Studia podyplomowe (studia magisterskie) – Wiek 21 lat

Studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii są bardzo intensywne. Oznacza to, że kursy są zazwyczaj znacznie krótsze niż w innych krajach. Ukończenie studiów magisterskich trwa zazwyczaj 12 miesięcy, na przykład magister sztuki i inżynier MEng. MBA (Master of Business Administration) to wysokiej klasy kurs magisterski, który może trwać 2 lata. Kandydaci zazwyczaj osiągają wysokie wyniki z co najmniej dwuletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.Stopień doktora nauk ścisłych w Wielkiej Brytanii może trwać od 2 do 7 lat.