Dobór Literatury

W tym miejscu słowo literatura odnosi się do wszystkich istniejących publikacji na temat Twojego projektu (lub tematów pokrewnych). Miejmy nadzieję, że na początku projektu poświęciłeś dużo czasu na badania, aby dowiedzieć się, co już zostało zrobione w obszarze projektu, tak abyś miał pewność, że nie wymyślałeś na nowo koła. Rozdział dotyczący przeglądu literatury służy dwóm...

Projektowanie / Wdrażanie / Metoda

W tym miejscu zaczynasz szczegółowo opisywać wykonaną pracę. Jednak na pewno nie powinien to być chronologiczny opis pracy, którą wykonywałeś. Powinien to być raczej szczegółowy opis tego, co okazało się właściwym sposobem realizacji projektu. Traktuj czas czytelnika jako cenny. Dobrze jest opisać rzeczy (prawdopodobnie w skrócie), które faktycznie trzeba było zbadać, aby je wyeliminować. Ten...

Cechy dobrego streszczenia

Oto kilka cech dobrego streszczenia: Zacznij od bardzo krótkiego opisania problemu, który zamierzasz rozwiązać. Jeśli to możliwe, podaj kilka faktów i danych liczbowych, które pokazują, że jest to ważny problem i warto go rozwiązać. Na przykład, jeśli Twój projekt dotyczył opracowania elektronicznego urządzenia wspomagającego chorych na cukrzycę w zarządzaniu ich stanem zdrowia, możesz podać statystyki...

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy pisaniu pracy

Strona tytułowa Powinno to być zgodne ze standardowym formatem. Prawdopodobnie otrzymasz szczegółowe instrukcje dotyczące informacji, które powinny pojawić się tutaj. Zazwyczaj są to: imię i nazwisko, tytuł projektu, nazwisko przełożonego, nazwa instytutu, nazwa szkoły lub oddziału, rok. Deklaracja o plagiacie Większość instytucji wymaga obecnie, aby studenci dołączali podpisane oświadczenie, że cały dokument jest ich własną...

Podstawy pisania prac końcowych

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PISANIA WPROWADZENIA Pierwszy rozdział Pracy Końcowej. Czy to inżynierskiej czy magisterskiej, powinien mieć na celu zainteresowanie czytelnika twoimi badaniami. Jak można to zrobić? Co można uwzględnić?