WYTYCZNE DOTYCZĄCE PISANIA WPROWADZENIA

Pierwszy rozdział Pracy Końcowej. Czy to inżynierskiej czy magisterskiej, powinien mieć na celu zainteresowanie czytelnika twoimi badaniami.

Jak można to zrobić? Co można uwzględnić?

Spójrz na poniższą listę dziesięciu możliwych typów informacji, które możesz dołączyć.

  1. Podaj podstawowe informacje na jej temat
  2. Należy odnieść się do ważnych ustaleń innych naukowców.
  3. Określenie potrzeby dalszego dochodzenia
  4. Proszę wskazać plany dalszego dochodzenia.
  5. Podaj swoją hipotezę/pytania badawcze.
  6. Podaj swój cel
  7. Podaj zakres swoich badań.
  8. Należy odnieść się do wszelkich ograniczeń badania.
  9. Podać definicję kluczowych elementów
  10. Przedstawić w zarysie treść każdego z rozdziałów.

Nie wszystkie projekty musiałyby obejmować wszystkie te dziesięć obszarów. Niektóre informacje zostaną szerzej omówione w innych rozdziałach, np. ustalenia innych naukowców zostaną omówione bardziej szczegółowo w rozdziale „Przegląd literatury”. Należy pamiętać, że każdy projekt jest inny i dlatego należy dokładnie rozważyć, co należy uwzględnić. Wykorzystaj powyższe punkty jako menu, z którego możesz wybrać to, co jest najbardziej odpowiednie dla Twojej pracy.

Jeśli musisz włączyć kilka z tych tematów do swojego projektu, wykorzystanie podtytułów sprawi, że struktura twojego wprowadzenia będzie znacznie bardziej przejrzysta dla czytelnika.