Technologia w edukacji to największa zmiana w nauczaniu, jaką kiedykolwiek zobaczymy. Od lat zarówno decydenci, nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie ważą potencjalne korzyści płynące z technologii w edukacji na tle zagrożeń i konsekwencji z nią związanych. Teraz jednak debata ta jest bardziej nagląca niż kiedykolwiek, ponieważ programy nauczania w coraz większym stopniu uwzględniają technologię, a profesorowie eksperymentują z nowymi metodami nauczania. Z jednej strony, technologia pozwala eksperymentować w pedagogice, demokratyzować klasę i lepiej angażować uczniów. Z drugiej strony, niektórzy twierdzą, że technologia w klasie może rozpraszać uwagę, a nawet sprzyjać oszustwom.

Co to znaczy używać technologii w klasie?

Studenci są cyfrowymi tubylcami. Dorastają z technologią; to jest wplecione w ich życie. W rzeczywistości jest to jedna z podstawowych umiejętności XXI wieku, której potrzebują w szkole i w miejscu pracy. Ale używanie technologii komputerowej w klasie to nie tylko urządzenia cyfrowe w klasie, to wszystko, co ułatwia interakcję między nauczycielem a uczniem. Zaangażowanie klasy jest stale niskie, a wykładowcy konkurują z niezliczoną ilością zajęć z telefonów, tabletów i laptopów. Technologia w szkołach może być postrzegana jako winowajca lub może zostać wykorzystana do poprawy zaangażowania i skuteczności uczniów.

Mając to na uwadze, w niniejszym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom korzystania z technologii w klasie, jak również wadom i zajmiemy się tym, jak zwalczać niektóre z pułapek, na które można natknąć się podczas przyjmowania nowych technologii nauczania i technik oceny.

1. Wykorzystanie technologii w klasie pozwala na większe doświadczenie w pedagogice i uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej.

Technologia pozwala na bardziej aktywne uczenie się; można zwiększyć zaangażowanie poprzez ankiety online lub zadawanie pytań quizowych podczas wykładów (z natychmiastowymi wynikami). Tematyka jest dynamiczna i aktualna dzięki cyfrowym podręcznikom, które zawierają linki do odpowiednich materiałów lub wiki kursów prowadzonych przez studentów. Czy dodanie jednego narzędzia do konkretnego projektu lub semestru, lub dokonanie bardziej dramatycznej zmiany, takiej jak odwrócona klasa, dobrze znając technologię, może pomóc w budowaniu wiarygodności ze studentami, a nawet kolegami. Jeśli zdecydujesz się włączyć technologię do swojej klasy, będziesz miał lepsze wyobrażenie o postępach swoich uczniów.

2. Technologia w klasie pomaga zapewnić pełne uczestnictwo w zajęciach.

Ankiety online i inne narzędzia cyfrowe pomagają zaangażować wszystkich uczniów, także tych nieśmiałych, którzy normalnie podnieśliby rękę na lekcji. Systemy zaangażowania online pozwalają na regularne sprawdzanie z uczniami informacji zwrotnych na temat materiałów i zadań kursu; analiza danych może być wykorzystywana w celu wykrycia obszarów, w których uczniowie mogą mieć problemy, dzięki czemu można odpowiednio dostosować pracę z kursem.

Systemy reakcji uczniów pomagają studentom zmierzyć ich zrozumienie tematu, a profesorowie mogą zobaczyć, jakie obszary wymagają przeglądu. Na przykład, pytania iClicker mogą być wielokrotnego wyboru albo prawdziwe lub fałszywe i proszą studentów o wskazanie prawidłowej odpowiedzi, w zamian za punkty uczestnictwa od profesora. Klikacze i inne programy zorientowane na studentów mogą stanowić doskonałe narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli, wzbogacające ich wykłady. Systemy odpowiedzi studentów pomagają wspierać cyfrowe obywatelstwo w klasie i dają studentom możliwość zaangażowania się w zajęcia i otrzymania za nie nagrody w tym samym czasie.

Jedną z technik aktywnej nauki, którą może ułatwić technologia, jest oferowanie uczniom quizów (nie do zaliczenia). Na początku zajęć można ocenić stopień znajomości przedmiotu, biorąc szybki, anonimowy quiz na temat nauczanego przez siebie przedmiotu, który może również informować i kierować tym, na czym należy się skupić. Na koniec zajęć, ponowne ustawienie tego samego quizu pozwala wszystkim uczniom na ocenę ich nauki.

3. Istnieją niezliczone zasoby, które można wykorzystać w celu podniesienia poziomu edukacji i uczynienia nauki bardziej przyjemną i skuteczną.

Od aplikacji i e-podręczników po platformy organizacyjne, nie brakuje narzędzi, które mogą zmienić klasę.Niektórzy instruktorzy zwracają się w stronę gramatyki klasowej, stosowania scenariuszy konkursowych oraz dystrybucji punktów i nagród, aby uczynić klasę bardziej zabawną i wciągającą. Kluczem do zapewnienia skuteczności tych metod jest również zaprojektowanie ich w taki sposób, aby wspierały cele nauczania. Cyfrowe opowiadanie historii za pomocą gier hazardowych może uczynić naukę bardziej ekscytującą i czasami relatywną dla uczniów. Gryfikacja pozwala na interaktywne lekcje i może zmniejszyć pasywność w klasie.

Niektóre wskazówki dotyczące gry obejmują odgrywanie ról, gdzie studenci są proszeni o przedstawienie argumentów w imieniu postaci historycznych lub koncepcji naukowych oraz wprowadzenie zdrowej konkurencji. Technologia może w znacznym stopniu pomóc w realizacji gier klasowych, jak również w ich ocenie. Skuteczną rolę może tu odegrać również nauka mieszana, w której program nauczania jest częściowo realizowany osobiście, a częściowo za pomocą środków cyfrowych.

4. Technologia może zautomatyzować wiele twoich żmudnych zadań.

Automatyzacja może przyspieszyć żmudne, czasochłonne zadania, takie jak śledzenie frekwencji i wydajności uczniów. Narzędzia zaangażowania mogą pomóc usprawnić wystawianie ocen za pisanie zadań, dyskusje i uczestnictwo, a także odpowiedzieć na powszechne pytania uczniów, które w przeciwnym razie mogłyby wydawać się zniechęcające ze względu na ich obiektywny charakter.

Kanoniczny przykład tego? Jeden z profesorów Georgia Tech zakodował sztucznie inteligentnego asystenta nauczycielskiego. Jill Watson była w stanie odpowiedzieć na wybrane pytania studentów i przekazać każdemu, kto tylko mógł sobie z nimi poradzić, prawdziwą osobę. Integracja technologiczna w szkołach może zatem zmniejszyć ilość czasu spędzanego na drobnych zadaniach.

5. Dzięki technologii w klasie, Twoi uczniowie mają natychmiastowy dostęp do świeżych informacji, które mogą uzupełnić ich doświadczenie w nauce.

Wartością dodaną jest posiadanie zawsze aktualnych podręczników i materiałów szkoleniowych, które mogą zawierać nawet dodatki zaproponowane przez studentów. Sprzyja to również bardziej wspólnemu środowisku uczenia się; studenci, połączeni w sieć, mogą dzielić się informacjami, współpracować przy projektach grupowych i współdziałać z instruktorem.

Współpraca między profesorami i ich studentami jest realizowana w praktyce poprzez system zarządzania uczeniem się (LMS), taki jak Moodle lub Tablica, gdzie profesorowie zamieszczają nowe treści do oceny studentów w Internecie. Technologia edukacyjna umożliwia uczniom zaangażowanie się w ciągły cykl nauki: przed, w trakcie i po zajęciach. Systemy reakcji uczniów, takie jak clickery, mogą również pomóc uczniom w zastosowaniu ich rozumienia pojęć poruszanych w klasie i mogą wskazać obszary, które wymagają przeglądu.

6. Żyjemy w cyfrowym świecie, a technologia jest umiejętnością życiową.

Umiejętność posługiwania się techniką cyfrową jest czymś więcej niż tylko zdobyciem wyizolowanych umiejętności technologicznych, zgodnie ze sprawozdaniem NMC HorizonReport: Edycja 2017 Szkolnictwa Wyższego. Chodzi raczej o głębsze zrozumienie środowiska cyfrowego, umożliwiające intuicyjną adaptację do nowych kontekstów i współtworzenie treści wraz z innymi.â Tutaj tablica prawie wygasła, podczas gdy technologia nigdy nie miała większego znaczenia w klasie. Tworzenie prezentacji, uczenie się odróżniania wiarygodnych od nierzetelnych źródeł w Internecie oraz utrzymywanie właściwej etykiety online to niezbędne umiejętności, których uczniowie mogą nauczyć się w klasie. Może to również pomóc uniwersytetom w uzyskaniu lepszego zwrotu z inwestycji w edukację studentów (i pozostać aktualnym). Technologia mobilna w salach lekcyjnych jest niezbędna, jeśli studenci chcą być przygotowani na niemalże każdą karierę zawodową. Osiągnięcia studentów mogą być zwiększone, jeśli mają oni środki na kontynuowanie pracy nad projektami poza klasą.

Wady

1. Technologia w klasie może odwracać uwagę.

Uczniowie znający się na technice mogą mieć trudności z koncentracją w klasie, gdy wokół nich znajduje się wiele urządzeń cyfrowych. Studenci college’u uczą się mniej, gdy podczas wykładów używają komputerów lub tabletów – pisze Susan Dynarski, profesor edukacji, polityki publicznej i ekonomii na University of Michigan, w New York Timesie.Oni też mają tendencję do gorszych ocen. Badania są jednoznaczne: Laptopy odwracają uwagę od nauki, zarówno dla użytkowników, jak i dla tych wokół nich.â

Ale Matthew Numer, adiunkt w Szkole Zdrowia i Wyników w Dalhousie University, mówi w artykule dla The Chronicle of Higher Education, że zakaz używania laptopów jest dla studentów âinsultâ: Nasi studenci są zdolni do dokonywania własnych wyborów, a jeśli zdecydują się sprawdzić Snapchat zamiast słuchać wykładu, to jest to ich strata. Poza tym, moim obowiązkiem jako nauczyciela jest zapewnienie, że mój wykład jest przekonywujący. Jeśli moi studenci zwracają uwagę, jeśli są rozkojarzeni, to jest to na mnie.â To Numer, studenci spoglądając na ich ekrany mogą wskazać, że program nauczania i instrukcje kursu muszą być poprawione.

To sprawia, że pojęcie tworzenia struktury i kultury szacunku staje się jeszcze ważniejsze od pierwszego dnia. Zidentyfikuj konkretne projekty, czas trwania zajęć i swoje intencje, aby umożliwić wykorzystanie technologii w klasie. Tworzenie oczekiwań i wytycznych dla uczniów, i trzymanie się ich, będzie dla nich ważne w respektowaniu Twoich granic.

2. Technologia może odłączyć uczniów od interakcji społecznych.

Wielu ludzi jest sceptycznie nastawionych do technologii i tego, co ona robi ze studentami (i wszystkimi innymi), zdolnymi do werbalnej komunikacji.

Tworząc w klasie zadania, które wykorzystują zarówno narzędzia technologiczne, jak i prezentacje ustne i współpracę w grupie, uczniowie nauczą się być dynamiczni w tym, jak się uczą i komunikują z innymi.

Sara Eskridge, profesor historii w Randolph College w Wirginii, uważa, że technologia jest narzędziem do wykorzystania w klasie, a nie celem samym w sobie. Nauczyciel jest w Controlâand i wie, jak wydobyć to, co najlepsze z ucznia.

3. Technologia może sprzyjać oszustwom w klasie i na zajęciach.

Podczas gdy studenci zawsze znajdowali sposoby na oszukiwanie, era cyfrowa jeszcze bardziej ułatwia – od kopiowania i wklejania kogoś innego – pracę do wynajęcia eseisty z internetowego młyna eseistycznego. W tym przypadku technologia cyfrowa może stanowić przeszkodę w rozwoju zawodowym uczniów.

Podczas gdy technologia może być postrzegana jako kolejna droga do oszukiwania, możliwe jest uporządkowanie zadań i egzaminów w sposób, który utrudnia oszukiwanie, lub uczynienie egzaminów otwartymi i skoncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów i mistrzostwie, a nie na utrzymaniu. Niektóre programy klasowe pozwalają ustawić pytania, które są subtelnie różne dla każdego ucznia, co sprawia, że koncentrują się na technice, a nie na odpowiedzi; a oprogramowanie edtech, takie jak Turnitin, jest już dobrze ugruntowane w większości szkół wyższych. Te narzędzia pomocnicze mogą pomóc profesorom w identyfikacji uczniów, którzy są plagiatami.

4. Studenci mają równy dostęp do zasobów technologicznych.

Edukacja online powinna być dostępna dla studentów. Niektórzy uczniowie mogą sobie pozwolić na iPady lub nawet podręczniki wymagane na zajęciach. Dla tych uczniów należy skierować ich w stronę biblioteki lub zasobów społecznościowych, albo stworzyć zadania, które pozwolą im pracować w grupach i dzielić się zasobami.

Donât sprawia, że technologia jest w centrum zainteresowania Twojej klasy, a donât czyni ją barierą. Zintegruj ją w sposób holistyczny i integracyjny.

5. Jakość badań i źródeł, które znajdują, może nie być najlepsza.

Internet jest błogosławieństwem i przekleństwem. Twoi uczniowie mogą potrzebować wskazówek dotyczących identyfikacji właściwych źródeł i źródeł niewiarygodnych. Wiele szkół posiada ośrodki pisarskie, które mogą w tym pomóc. Można również korzystać z OER-ów, które są otwartymi zasobami edukacyjnymi w domenie publicznej, z których każdy może swobodnie korzystać, kopiować i dostosowywać; od podręczników do notatek z wykładów, egzaminów i zadań.

Jak można stwierdzić, czy treść jest napisana przez właściwy organ? Oto kilka wskazówek, jak znaleźć OERs, a Top Hatâs Marketplace jest również niezawodnym źródłem OER, z którego możesz skorzystać.

6. Planowanie lekcji może stać się bardziej pracochłonne z technologią.

Zadanie polegające na dostosowaniu technologii do potrzeb Twojej klasy może wydawać się zniechęcające lub przytłaczające.Jednak pod wieloma względami korzystanie z technologii może stać się dla Ciebie tak naturalne, jak każda codzienna czynność.

Kiedy wybierasz technologię klasową, ważne jest, aby nawiązać kontakt z dostawcą oprogramowania i upewnić się, że masz wsparcie techniczne. Niektóre pytania, które należy zadać to, czy dostarczają one szkolenia lub na pokładzie, i jakie są ich statystyki niezawodności i funkcji wsparcia technicznego są po wszystkim, nie musisz być osobą, do której wszyscy uczniowie przychodzą, jeśli technologia idzie offline.

Najważniejsze jest jednak, aby dać sobie czas na nauczenie się, jak czegoś używać i upewnić się, że się o to prosi i otrzymuje potrzebne wsparcie.

Technologia w klasie: Ostateczny werdykt

Oczywiste jest, że korzyści przeważają nad wadami. Ale kluczem do technologii w klasie będzie zawsze relacja nauczyciel-uczeń, ponieważ to właśnie tam odbywa się edukacja. Technologia może być bardzo skutecznym narzędziem, ale to wszystko jest narzędziem. W dzisiejszym hiperłączywnym świecie, rozsądne wykorzystanie technologii może poprawić edukację.

Wykorzystanie technologii jest szeroko rozpowszechnione. Technologia nie ma na celu zastąpienia nauczyciela. Chodzi raczej o stworzenie elastycznego środowiska uczenia się, które rodzi innowacje. Przerzuca ona doświadczenie w klasie z podejścia âsage-on-a-stageâ do bardziej wspólnego środowiska uczenia się. Sukces takich działań będzie ostatecznie zależał od tego, jak technologia będzie stosowana w celu utrzymania zaangażowania uczniów.

Może to być frustrujące i czasochłonne, ale w końcu technologia w edukacji może otworzyć drzwi do nowych doświadczeń, nowych odkryć, nowych sposobów uczenia się i współpracy.