Szkolnictwo internetowe jest alternatywą dla bardziej tradycyjnego nauczania, w którym dzieci i młodzież uczą się w całości lub przede wszystkim online. Szkoły i uczelnie internetowe stały się szczególnie popularne od czasów COVID.

Szkoły internetowe. Dlaczego teraz?

COVID skłonił wiele rodzin do myślenia o szkolnictwie internetowym, które być może nie zrobiłyby tego w inny sposób, przy czym wyszukiwanie przez Google terminu „szkoły internetowe” wzrosło o ponad 600 procent w okresie od lata 2019 do 2020 roku. Niektórzy rodzice powiedzieli nam, że ich dziecko naprawdę skorzystało z nauki online oferowanej przez szkoły ogólnodostępne i zdecydowali się kontynuować tę drogę. Inni obawiają się, że szkoły ogólnodostępne mogą być zmuszone do ponownego czasowego zamknięcia w przypadku pojawienia się drugiego impulsu COVID. Są też tacy, których potomstwo i tak dopiero co uczęszczało do szkoły powszechnej ze względu na zdrowie psychiczne lub kwestie związane ze SEN, a COVID zachęcił ich do rozważenia nauki online jako opcji długoterminowej.

Ale COVID nie jest jedynym powodem, dla którego szkolnictwo online zaczyna się rozwijać. Rozmawialiśmy z wieloma uczniami z lękiem i innymi problemami ze zdrowiem psychicznym, którzy wolą uczyć się od postrzeganego komfortu w domu. Słyszeliśmy również od rodziców dzieci ze SPE, którzy mówią, że lubią ciszę, elastyczność i postrzeganą anonimowość nauki online.

Nauka online może również odpowiadać rodzinom, które chcą uzyskać dostęp do brytyjskiego programu nauczania z zagranicy. Ponadto, może ona dobrze działać w przypadku elitarnych młodych sportowców i aktorów z profesjonalnym zaangażowaniem, które sprawiają, że nieelastyczność szkoły powszechnej jest wyzwaniem. Są też rodzice, którzy lubią, gdy ich dzieci uczą się w domu, ale czują się niezdolni do samodzielnego uczenia się.

Szkolnictwo online nie jest dla wszystkich. Nie jest nawet dla większości ludzi. Jednak dla coraz większej liczby rodzin jest ona uważana za cenną alternatywę dla tradycyjnej szkoły, zwłaszcza że niektóre osiągają takie wyniki, z jakich dumna byłaby większość szkół z cegieł i zaprawy murarskiej.

Opcje

Szkolnictwo internetowe stanowi część szerszego modelu edukacji domowej, ale przejmuje część presji ze strony rodziców, zapewniając uczniom zorganizowany program nauczania z przeszkolonymi nauczycielami. Istnieją dwa główne rodzaje, choć niektóre szkoły internetowe oferują połączenie obu tych form:

Niektóre rodziny decydują się na uzupełnienie nauki o korepetytorów, online lub osobiście. Rosnąca liczba sprawdzanych przez nas agencji korepetytorów świadczy tę usługę przez cały okres nauki online lub w krytycznych momentach, np. w czasie egzaminów.

Co jest dostępne?

Jeśli chodzi o szkoły internetowe oferujące zorganizowany dzień szkolny, to nadal zaskakująco mało jest opcji oferujących brytyjski program nauczania. Jest to świat oddalony od USA i Kanady, gdzie szkoły internetowe są dobrze rozwinięte.

Podobnie jak w przypadku szkół z cegieł i zaprawy murarskiej, przeglądamy tylko te, które wykazują się dobrymi wynikami, mają ugruntowaną historię i w których rodzice i uczniowie opisują głównie pozytywne doświadczenia. W przypadku szkół internetowych i uczelni oferujących nauczanie na odległość, jest ich bardzo wiele, ale jak dotąd nie oceniamy ich.

Mimo to, mamy eksperta w naszym zespole doradczym, który regularnie doradza w zakresie wszystkich dostępnych opcji i może udzielić wskazówek na temat subtelnych, a nie tak subtelnych różnic, aby pomóc dopasować odpowiednią dla Twojego dziecka.