Ten obszar turystyki zyskał w ostatnim czasie ogromną popularność wśród naukowców i badaczy. Uwzględnia przede wszystkim kompetencje techniczne i nową wiedzę zdobytą poza środowiskiem szkolnym. Turystyka edukacyjna uwidacznia ideę podróżowania w celu poznania kultur innych narodów. Programy wymiany studentów są być może najczęściej stosowaną strategią turystyki edukacyjnej, pozwalającą studentom na poznanie kultury odwiedzanego kraju poprzez pracę i podróże.

Możliwy obszar badań

W ramach tych badań szczegółowo omówione zostaną programy wymiany edukacyjnej, a także oceniona zostanie popularność odwiedzanych narodów w wyniku turystyki edukacyjnej.

Nawet jeśli programy wymiany studentów są popularne na całym świecie, są pewne kraje, w których jest ona praktykowana najczęściej. Badania te będą dotyczyły jednego takiego kraju, Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do czynników, które wpływają na to, że brytyjscy studenci przystępują do międzynarodowych programów wymiany.

Wielka Brytania

Badania te będą analizować czynniki przyczyniające się do sukcesu programów studiów w Wielkiej Brytanii, tj. te aspekty, które bardziej pozytywnie wpływają na program. Będą dotyczyły również ważnego tematu, tj. pomiaru satysfakcji międzynarodowych studentów zapisanych na programy wymiany w Wielkiej Brytanii.

Chodzi o zbadanie i wyłonienie najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych i komunikacyjnych, które są wykorzystywane do promowania programów wymiany w danym kraju. Temat może być dostosowany do wybranego kraju.

Japonia

Japonia jest jednym z najpopularniejszych miejsc, w których odbywają się wymiany studenckie. Badania te ocenią czynniki, które mają wpływ na decyzję brytyjskiego studenta o wyjeździe do Japonii w ramach tego programu.

Obozy letnie w USA

Obozy letnie są niezwykle popularne na zachodzie. Badania te mają na celu zbadanie postrzegania studentów brytyjskich w kierunku obozów letnich i motywacji do uczestnictwa w nich. Badania te będą miały na celu zrozumienie zasadności decyzji studentów uczelni wyższych o kontynuowaniu programu staży w USA. Celem tych badań będzie zrozumienie satysfakcji studentów, którzy są w drodze powrotnej z programów wymiany w USA.