Dzięki programowi wymiany studentów Erasmus możesz studiować 1-2 semestry w Europie i włączyć kursy do swojego stopnia naukowego. Ponad 2 miliony europejskich studentów skorzystało z tej możliwości.

Czego się uczyć?

W czasie trwania wymiany Erasmus możesz studiować swój kierunek studiów lub przedmiot o mniejszym znaczeniu. Prosimy o zapoznanie się z kursami oferowanymi przez uczelnie goszczące na ich stronie internetowej i wybranie kursów, które można uwzględnić w swoim stopniu naukowym.

Dla kogo?

Erasmus jest skierowany do wszystkich studentów, niezależnie od ich narodowości i wieku. Możesz uczestniczyć w wymianie studentów Erasmusa na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim.

Możesz ubiegać się o przyjęcie na dowolny wydział, ale pamiętaj, że wymiany w ramach Erasmusa opierają się na kierunkach studiów. Na przykład, jeśli ubiegasz się o przyjęcie na uniwersytety Wydziału Sportu i Nauk o Zdrowiu, możesz studiować głównie sport i nauki o zdrowiu podczas wymiany.

Możesz ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie 3 różne uniwersytety. Jeżeli kandydat ubiega się o pracę na różnych wydziałach, musi wypełnić osobne zgłoszenie dla każdego wydziału.

Język

Kursy na uniwersytetach goszczących są oferowane w języku angielskim lub w języku lokalnym. W przypadku większości uniwersytetów nie jesteś zobowiązany do zdania testu językowego, ale powinieneś mieć przynajmniej poziom B1 w języku, w którym planujesz studiować.

Finansowanie

Wszyscy studenci Erasmusa otrzymują stypendium. Wysokość stypendium zostanie ustalona do późnej wiosny. Studia na uniwersytetach goszczących są bezpłatne. Jesteś odpowiedzialny za własne mieszkanie, wyżywienie i koszty podróży.